Vékony tűzifa gyűjtési lehetőség

A lakossági tűzifa gyűjtés lehetősége, feltétele és módja a Gyulaj Zrt-nél

- Vékony tűzifa, ún. ágfa lakossági gyűjtésére, illetve felkészítésére a Gyulaj Zrt. erdészeti szakszemélyzete által kijelölt erdőrészletekben van lehetőség. Ezeken a területeken a fakitermelési munka során fel nem dolgozott, 5 cm-nél kisebb átmérőjű vékonyfa gyűjtésére van mód.

- Az érintett körzetekben illetékes erdészetek a következő telefonszámokon érhetők el információ kérés céljából:

  1. Tamási Erdészet:      74/570-135
  2. Pincehelyi Erdészet: 74/526-005
  3. Hőgyészi Erdészet:   74/588-015  

- A gyűjtött faanyag ellenértékének befizetését az adott erdészet pénztárában kell megtenni. A befizetést a gyűjtő a számla bemutatásával igazolja a szakszemélyzet felé. A pénztári befizetéskor a vevő tűzifa tájékoztatót kap.

- A gyűjtés befejezési határidejét az erdészeti szakszemélyzet adja meg. A gyűjtésre adott időszakon kívül az erdőterületen tartózkodni tilos!

- A gyűjtés során az ágfát minden kiterjedésében mérhető rakásokba, ún. sarangokba kell rendezni az erdészeti szakszemélyzet által kijelölt helyen. A gyűjtés során kéziszerszámokat, indokolt esetben motorfűrészt szabad használni. Ez utóbbit akkor, ha a munkát végző rendelkezik a gépkezeléshez szükséges, érvényes jogosítvánnyal.

- A gyűjtött ágfa elszállítása a vevő feladata.

- Az ágfa egységárát az érintett erdészet pénztáránál kifüggesztett mindenkori tűzifa árjegyzék tartalmazza. Az árról a szakszemélyzet is felvilágosítást tud adni, illetve az erdészet megadott telefonszámán is érdeklődni lehet.

- Az erdőterületen végzett tevékenység során a mindenkor hatályos erdőtörvény, annak végrehajtási rendelete és az Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásai az irányadóak.

Érvényes: 2021.01.01-től