Állami földterületek igénybevétele, optikai kábel fektetés

Állami földterületek kezelése, igénybevétele, optikai kábel fektetés

A 1338/2015. Korm. határozat - optikai kábel fektetés – kapcsán a tulajdonosi, illetve a vagyonkezelői hozzájárulások kiadásának rendje.

1.)    Társasági tulajdonban lévő ingatlan esetén:
A Társaság megkeresését követően a Vezérigazgató saját hatáskörben adja ki a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.

A Társaság csak a beruházással érintett végleges, pontos ingatlanlista és a változási vázrajz birtokában tudja kiadni a tulajdonosi hozzájárulást. Amennyiben nem a végleges, pontos ingatlanlista és változási vázrajz áll a Társaság rendelkezésére, addig a Társaság egy előzetes tulajdonosi hozzájárulást tud adni.

2.)    Állami/NFA vagy MNV Zrt./ vagyoni körbe tartozó ingatlan esetén:
Állami tulajdonú ingatlan kapcsán, ami a Társaság vagyonkezelésében áll, külön kell a vagyonkezelőnek (Társaság) nyilatkoznia a beruházás támogatásáról, és külön a tulajdonosi joggyakorlónak. A fentiek alapján itt is először egy előzetes nyilatkozat kerül kiadásra, majd a végleges, pontos ingatlanlista és változási vázrajz rendelkezésre bocsájtását követően kerül kiadásra a „végleges” hrsz-eket tartalmazó nyilatkozat.

A "Digitális Nemzeti Fejlesztési Program" Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 1338/2015. (V.27.) Korm. határozat a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedések megvalósíthatósága érdekében a Gyulaj Zrt. vagyonkezelésében lévő állami földterületek igénybevételével  kapcsolatos ügyintézés felelőse:

Örményi János birtokpolitikai és vadászati referens

ormenyi@gyulajzrt.hu

tel. 0674/573-940 / 114 mellék