Erdőborította szelíd lankák táján

Megjelenítés dátuma: 2020. június 12.

Az elmúlt hetekben a tavalyi évben a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület társszervezésében megrendezésre került 150. Vándorgyűlésre emlékeztünk vissza. Ezen apropóból osztjuk most meg az alábbi cikket Tolna megye természeti sajátosságairól Gál László erdőművelési és közjóléti ágazatvezetőnk tollából, ami az Erdészeti Lapok 2019. évi Július- Augusztus-i számában jelent meg.

Ifj. dr. Sarkady Sándor tudományos kutató (Soproni Egyetem) beszéde a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. soproni Trianon-emlékpark avatásán, 2020. június 4-én:

Megjelenítés dátuma: 2020. június 11.

Fotó:Pluzsik Tamás

Ma a megmaradt csonka hazában, a Kárpát-medencében és szerte a világon ahol magyarul beszélnek a nemzetgyilkos trianoni békediktátum 100-ik és a nemzeti összetartozás 10. évfordulójára emlékezik a magyarság. A Párizs környéki békéket a győztesek diktálták. Ennek a diktátumnak rendelkezései a legkegyetlenebbek és legigazságtalanabbak voltak Magyarországgal szemben. Darabokra szakította, roncsolta az 1100 éves történelmi hazánkat és 3,3 millió magyart az új utódállamokba kényszerített. Magyarország elvesztette területének 72 százalékát népessége 64 százalékát.

Összehasonlításul Németország Versaillesben területének 13 százalékát és lakosságának 10 százalékát vesztette el. Ez a diktátum törvényesítette Nyugat-Magyarország elszakítását ekkor még Sopront és környékét is beleértve 4000 km2 292 000 lakossal, közte 26 ezer magyar, Csehszlovákiához került 63 000 km2 közte 1 millió 72 000 magyar, Jugoszláviához kerül Horvátországot nem számítva de Fiumét a magyar szent korona gyöngyét igen 21 000 km2 1, 6 millió lakos közte 465 000 magyar, Romániához kerül 103 000 km2, 3,5 millió lakos, 1 millió 664 000 magyarral. Magyarország lett a legkeményebben büntetett áldozat. Mert míg 20 birodalmi német közül egy került idegen impérium alá, addig 20 magyarból 7 főt szakított el tőlünk Trianon. ....

Egy évvel ezelőtt az Országos Erdészeti Egyesület 150. Vándorgyűlésére készült a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Megjelenítés dátuma: 2020. június 03.

Az alábbi interjú az Országos Erdészeti Egyesület szakmai folyóiratának, az Erdészeti Lapoknak 2019 júniusi számában a Vándorgyűlés felvezetéseként jelent meg.

A képek rákattintással új lapon megynyitva, olvasható méretben nyílnak meg