Cégismertető

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Műkodő Részványtársaság

Levelezési cím: 7090 Tamási, Szabadság u. 27. (Tolna megye)

Tel.: (0036) 74/573-940

Fax: (0036) 74/473-985

Titkárság vezető, ügyfél kapcsolati vezető: Gutheil Magdolna

e-mail: titkarsag@gyulajzrt.hu (közérdetű adatok megismerésére irányuló e-mail cím)

Adószám:11283924-2-17

Cégjegyzék szám: 17-10-001137

Bankszámlaszám:11746029-20011851

 

 

1993. Július 3-án a Gyulaji Állami Erdő és Vadgazdaság jogutódaként jött létre a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Tolna megyében, a Balatontól mintegy 50 km- re délre, a Kapos és a Koppány folyók mentén gazdálkodik. Fő tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás, mely nagy múltra tekint vissza. Az elsősorban tölgy és cser fafajokból álló erdők kiváló élőhelyet biztosítanak az itt élő híres vadállomány számára. Az erdőgazdálkodási tevékenységet két ágazat látja el, a fahasználat és az erdőművelés. Ezek mellett a vadgazdálkodási, vendéglátási és erdészeti- közjóléti ágazatokon keresztül végezzük tevékenységünket. A részvénytársaságnál foglalkoztatottak száma 100 fő felett van. Munkalehetőséget azonban ennél jóval több embernek ad az erdőgazdaság, hiszen több tevékenységünket részben vállalkozókkal végeztetünk, így közvetett módon több száz munkavállalónak biztosítunk munkát.

Magyarország 22 állami erdőgazdaságának egyike. Üzemi területei a dunántúli Tolna megyében találhatóak. Jogelődjei rendkívül gazdag vadászati múltra és eredménylistára tekintenek vissza, mely örökséget a mai napig is sikerült megőriznie a Társaságnak. Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaságként 2005. november 3-a óta üzemel. Központja Tamási városában található. Jelenleg közel 23 500 ha állami erdőterületen gazdálkodik, és mintegy 30.000 hektáron folytat minőségi vadgazdálkodást Tolna megyében. Három erdészete a Tamási, Hőgyészi és Pincehelyi Erdészet, az utolsó esetében kiegészülve egy Nagydorogi Irodával. A Társaság négy különböző vadgazdálkodási egységgel (vadászterülettel) rendelkezik, a Tamási (gyulaji), a Hőgyészi, Kisszékelyi és Németkéri Vadászterület. A vadászterületek nagysága 6000 ha-tól 8000 ha-ig terjed. Társaságunk büszkesége, hogy mind a négy vadászterület ún. különleges rendeltetésű területnek minősül. Jelenleg hat vadászházban folyik vendéglátás és -fogadás, az Óbiródi (Gyulaji Vadászterület) két vadászházában, a Kisszékelyi Vadászházban (Kisszékelyi Vadászterület), Bikács- Kistápén (Németkéri vadászterület) és Csibrákon, illetve Szálláspusztán (Hőgyészi Vadászterület). A Társaság dámszarvas, gímszarvas és vaddisznó tekintetében mind zárt, mind szabad területi, őz esetében kizárólag szabadterületi gazdálkodással és vadásztatással foglalkozik.

A Gyulaj Zrt. szerepének, stratégiájának, küldetésének, szakmai és egyéb tevékenységének jelentősége:

Magyarország kiváló természeti adottságainál, élőhelyeinél és elhelyezkedésénél fogva - több mint ezer éves történelmében mindig is - ezen értékek kimagasló hordozója és őrzője, védelmezője volt. A Földművelésügyi Minisztérium (FM), mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a 22 magyar állami erdészeti részvénytársaságon keresztül védi, őrzi és gyarapítja a magyar állami erdővagyont és vadászati kincseket. Ebben a kiemelkedő fontosságú, nemzeti érdekű feladatban vállal komoly szerepet a Tolna megyei, Tamási székhelyű Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Mint az állami erdő- és vadállomány vagyon kiemelkedő kezelője a Gyulaj Zrt. számára a hagyományos gazdasági haszonvételek mellett kiemelkedően fontos az erdők védelmi, közjóléti funkciója és azon további értékek fenntarthatósága, mint például a gazdag vízkészlet megóvása, a biológiai sokféleség fenntartása (biodiverzitás) és a klímaváltozás hatásainak csökkentése.

Kitűnő, világszinten elismert, minden jelentős trófea bírálati rendszer világranglistáin az elsők között szereplő trófeákat adó vadászterületei Magyarországot, és azon belül is a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.-t a világ élvonalába predesztinálja.

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt., mint 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő erdészeti részvénytársaság, fennállása óta a tolnai erdők minőségi és mennyiségi gyarapítója, őrzője, vagyonkezelője. Társaságunk kiemelt célja a vadászati kultúra, a rábízott állami erdővagyon fizikai és szellemi értékének megtartása, lehetőség szerinti növelése, többek között a jövő generációjának környezet tudatos nevelésén keresztül.

A társadalmi szerepvállaláson keresztül a helyi közélet meghatározó és formáló ereje kívánunk lenni, ahol Társaságunk felhívja a jelenlegi és a jövő generációjának figyelmét az erdők, a vadállomány, a klíma, összefoglalva a természet, tágabb értelemben pedig a környezetvédelem fonotsságára és a benne való hatékony részvételre. Vadasparkjaink, pihenőtavaink, szálláshelyeink elhelyezkedése, rekreációs parkerdeink és programjaink, mind- mind e célt szolgálják a ránk bízott erdő- és vadállomány vagyon szakmai kezelésén kívül.

Látásunk meghatározó elemeként - lehetőség szerint minél nagyobb arányban- külön figyelmet fordít Társaságunk a helyi munkaerő számára biztosítható munkahelyek maximalizálására. A jogi lehetőségeknek megfelelően a Gyulaj Zrt. támogatja a helyi, térségbeli vállalkozó réteg tisztességes felzárkoztatását. A térségi szinten jelentős munkaadónak számító Gyulaj Zrt. (jelenleg a foglalkoztatottak száma meghaladja a 80 főt, valamint közel 25 közfoglalkoztatottnak biztosít munkát) a vidék munkaerő megtartó képessége révén igyekszik helyt állni a vidék felzárkóztatására irányuló állami törekvéseknek.

Etikai kódexünknek megfelelően a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. elkötelezett a transzparens üzleti modellek mellett. Elfogadott Etikai Kódexünk az etikus magatartás egyik fontos mércéje. Társaságunk elkötelezett híve a vallási, nemi, identitásbeli, felekezeti, rokoni és politikai semlegességnek, azaz célunk, hogy sem előnyt, sem hátrányt nem szenvedhet partnerünk, munkavállalónk, ügyfelünk a fentiek miatt. Célunk a zéró tolerancia a korrupcióval szemben, valamint az üzleti etikus magatartási normáknak megfelelően a diszkréció,titoktartás, diszkrimináció- mentesség, méltányosság, erőfölény mellőzése és szerződésszegés mellőzése . Üzleti eljárási rendünk alapján törekszünk az átlátható, korrekt, etikus üzleti magatartás minél szélesebb meghonosítására. Ügyfeleinkkel, üzleti partnereinkkel szemben támasztott kelvárásaink ugyanilyen súllyal jelennek meg Társaságunk mindennapjaiban. Társaságunk szigorú ügyviteli, számlázási és pénzforgalmi rendje nem tűr semmiféle korrupciót és megvesztegetést.

A Gyulaj Zrt., bár 100%-ban állami tulajdonú részvénytársaság, nem költségvetési szerv, így nem minősül közérdekű adatot kezelő állami szervezetnek.

Ilyen észlelésének, bejelentésének alapján szakmai felügyeleti szerveink, mint szakhatóságok látják el a hatóság szerepét, szakhatósági felügyelőkön keresztül:

- általános, etikai, vagy külön adatkérésekkel és kérdésekkel, bejelentésekkel kapcsolatban-  Gyulaj Zrt. titkárságán vagy ügyvédi képviseletén keresztül a vezetőség ad tájékoztatást -

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Titkárság (7090 Tamási, Szabadság u. 27..) E-mail:titkarsag kukac gyulajzrt.hu

fogyasztóvédelmi referens: Both Hajnalka, E-mail: titkarsag kukac gyulajzrt.hu

Dr. Szőts Ügyvédi Iroda (6500 Baja, Roosevelt tér 1. I/1.) E-mail: titkarsag kukac gyulajzrt.hu

- erdőgazdálkodással kapcsolatban - erdészeti szakhatóság - 

    1. fokon eljáró szakhatóság: Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdészeti Osztály (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.) E-mail: erdeszet kukac baranya.gov.hu

    2. fokon eljáró szakhatóság: NÉBIH Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. )  E-mail: ugyfelszolgalat kukac nebih.gov.hu

- vadgazdálkodással kapcsolatban - vadászati szakhatóság -

Tolna Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc- biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály (7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.) E-mail: vadhal-tolna kukac nebih.gov.hu

- természetvédelemmel, vízvédelemmel kapcsolatban - természetvédelmi szakhatóság -

Földművelésügyi Minisztérium- Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u.1.) E-mail: kozepdunantuli kukac zoldhatosag.hu

- egyéb szabálysértési, bűntetőügyi esetekkel kapcsolatban -

Tamási Rendőrkapitányság (7090 Tamási, Kossuth tér 2.) E-mail: tamasirk kukac tolna.police.hu

Részványtársaságunkat 2015. első félévében az Állami Számvevőszék (ÁSz) vizsgálta meg és auditálta.