Nagysikerű előadás a Gyulaj Zrt., a helyi OEE és KÉSZ csoport szervezésében - 2011. december 05.

Örök értékek őrzése (forrás: ForestPress)    

2011.
december 4. – „A vadászat és a vallás – Erkölcs
és vadászat”
címmel előadás hangzott el 2011. november 30-án a Gyulaj
Erdészeti és Vadászati Zrt., az OEE Tamási Helyi Csoportja és a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) szervezésében Tamásiban lehetőség volt párbeszéd
folytatására olyan örökérvényű értékekkel kapcsolatban, melyek az ember létezése
óta végigkísérték a történelmét. Mind a hit, mind a vadászat olyan értékek,
amelyeket az egyén saját meggyőződéséből, döntéséből fakadóan követ és gyakorol
– vagy nem -, és amelyek mindennapi megélése közelebb vihetik az embert a
Teremtőjéhez, illetve a teremtett világ tiszteletéhez.
Szintén mindkét
fogalomra igaz, annak ellenére, hogy ezeket az értékeket elsősorban, mint egyes
emberek valljuk és gyakoroljuk, a közösségi összetartó, sőt társadalomformáló és
építő ereje elvitathatatlan, azok emberi és komoly etikai tartalma miatt. Mély,
elgondolkodtató, és minden tekintetben igaz előadást hallgathattak meg azok a
hívők és nem hívők, vadászok és nem vadászok, akik ellátogattak a Gyulaj
Erdészeti és Vadászati Zrt., az OEE Tamási Helyi Csoportja és a KÉSZ Tamási
Csoportjának összefogásában megrendezett előadásra.

A
meghívott előadó dr. Mészáros István atya, kalocsai templomigazgató volt, aki
minden jelenlévőhöz szóló üzenetet hordozó beszédében nyíltan és őszintén szólt
a bibliai istenhit és a vadászat értelmének megértésének fontosságáról, és a mai
társadalomban ezekkel kapcsolatosan kialakult félreértések letisztázásának
szerepéről és esélyeiről. Hite mellett vallott személyes tapasztalatairól és
meglátásairól, nemcsak mint pap, de mint végzett szakember is.

A
nagyszerű és lélekemelő előadásra az ország számos pontjáról érkeztek vendégek,
melynek köszönhetően a rendezvény végén kialakult igazi és őszinte párbeszéd
zajlott, melyben mindenki elmondhatta kialakult véleményét Istennel való
kapcsolatáról, a vadászatról, a példamutatás fontosságáról, a testileg-lelkileg
megfáradt és agyonhajszolt ember lelki felüdülésének lehetőségéről, az emberi
kapcsolatok és párbeszéd fontosságáról valamint a vadászerkölcs társadalom felé
értékeket közvetítő szerepéről. Megpróbálva a lehetetlent és egy mondatban
összefoglalva a kiváló előadás tartalmát kívánjuk, hogy a vadásztársadalom
példamutatása és társadalmi megítélésének javulása érdekében minden vadász
vallja magáénak az örökérvényű bibliai kijelentést, miszerint: „Enyém az erdő
minden vadja” (Zsoltárok 50:10), mi csak gazdálkodhatunk ezzel az óriási
értékkel, mely egyben nagy felelősség is.

Kovács Tamás