Újraválasztották az OMVV vezetését

Újraválasztották az OMVV vezetését

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet Országos
Választmánya június 19-i, lovasberényi ülésén újraválasztotta a szervezetet
2010 óta irányító tisztségviselőket és a felügyelőbizottság tagjait. Csak ez
utóbbi összetételében történt változás, és ellenjelöltek egyik posztért sem
indultak. Az OMVV elnöke a következő öt évben is a küldöttek teljes bizalmát
élvező dr. Semjén Zsolt lesz.

Az
ülés elején a régi-új elnök beszámolt az elmúlt öt évben elvégzett munkáról,
hangsúlyozva, hogy szinte valamennyi, a vadászokat érintő kérdésben sikerült
rendezni a problémákat. Ez nem is volt nehéz, mert az előterjesztett
változtatásokkal, amelyek a vadásztársadalmat pozitívan érintették, mindenki
egyetértett. Kiemelte a fegyvertörvényt, az egészségügyi jogszabályt, a
különböző országos szervezetekkel kötött megállapodásokat (MOHOSZ, MAGOSZ, NAK,
természetvédő szervezetek, CIC). Stratégiai partnerségi megállapodásokat kötöttünk
különböző minisztériumokkal, amelyek alapján kikérik a vadászati
érdekképviseletek véleményét a vadászatot, vadgazdálkodást érintő kérdésekben.
Szintén kiemelkedően fontos, hogy a vadászat, a vadászok megbecsülése szemmel
láthatóan javult az utóbbi esztendőkben.

Ami
a további célokat illeti, dr. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: azokban a kérdésekben
lehet előrelépni, amelyekben konszenzus van a vadászok között. Ezért is kérték
ki az érdekképviseletek két éve az új Vadászati Törvénnyel kapcsolatban a
magyar vadászok és vadgazdálkodók álláspontját. A beküldött javaslatok és
észrevételek alapján összeállított, a többségi véleményt tükröző
jogszabálytervezetet tavaly nyáron eljuttattuk a szaktárcához, és az idén ősszel
tervezett Vtv. módosításban ebből meglehetősen sok minden visszaköszönhet majd.
A jogszabály
koncepciója július 3-áig véleményezhető, a beérkező észrevételek
alapján az érdekképviseletekkel közösen folyik majd a kodifikáció az FM-ben. Az
elkészült normaszöveget az őszi elfogadás előtt ismét társadalmi egyeztetésre
bocsátja a minisztérium, ezután kerülhet a parlament elé. A törvénnyel
kapcsolatban az ülésen is többen kifejtették véleményüket.

Az
elnök szólt a 2021-re tervezett budapesti vadászati
világkiállításról is. A tervek szerint a rendezvény helyszíne a
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont lenne, ahol illetve amely környékén addig
komoly infrastrukturális fejlesztésekre kerülne sor. A tervezés viszont már
ebben az évben megkezdődhet, amelyhez kérik valamennyi vadászati
érdekképviselet és szervezet javaslatait és ötleteit. 2016-ban már egy kijelölt
kormánybiztos irányíthatja a munkálatokat.

Dr.
Semjén Zsolt beszéde után a választmány egyhangúlag, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta az OMVV beszámolóját, majd a pénzügyi beszámoló
és a 2015-ös pénzügyi terv elfogadására került sor. Ezt követően az OMVV tisztségviselői
és a Felügyelőbizottság tagjai papírforma szerint lemondtak tisztségükről, és
nem egész egy óra alatt lezajlott előbb a jelölés, majd a választás is. Dr. Székely László, a Jelölőbizottság
elnöke a jelöltek részletes szakmai múltját személyenként ismertetve javaslatot
tett a tisztségviselőkre illetve a Felügyelőbizottság elnökére és tagjaira. Ezt
követően rendben lezajlott a választás, majd dr. Rózsa Gábor, a Szavazatszedő Bizottság elnöke ismertette az
eredményeket. Ezek alapján a Védegylet tisztségviselői:

-       elnök: dr. Semjén
Zsolt

-       alelnökök: dr.
Jámbor László
, dr. Bodnár József

-       ügyvezető elnök: Pechtol
János

-       FB elnök: Imre
János, tagok: Hrabovszki János
, Pászti
Tibor
, dr. Szigethy Béla, Berend Ferenc

Az
ülés utolsó napirendi pontjaként dr.
Székely István
előterjesztésében a küldöttek elfogadták a Védegylet új
alapszabályát, amely már az új Polgári Törvénykönyv előírásainak
figyelembevételével készült.

Az alábbi kép tovább nagyítható!