Szakmai nap a Gyulaj Zrt.-nél 2011-ben is - 2011. május 06.2011. május 12. - A hagyományosan évenként
megrendezett szakmai napot, idén a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Pincehelyi
Erdészete bonyolította le
, a Kisszékelyi vadászház gyönyörű
környezetében, mely kiváló lehetőséget nyújtott a rendezvény számára. A hely és
a körülötte elterülő erdők, a szabadidő passzív és aktív eltöltésére is számos
formát biztosítanak, minden ide látogató számára. A rendezvény célja, hogy az
erdészetek lehetőséget kapjanak saját munkájuk átfogó megismertetésére,
vendégelőadó meghívására és az erdész, vadász kollégák közötti szakmai verseny
rendezésére.

A
kollégák elméleti és gyakorlati feladatok során vetették össze a
felkészültségüket. A versenyben mindenki felmérhette saját szintjét és
feltárhatta azokat a területeket, ahol még érdemes továbbképeznie, fejlesztenie
tudását. A feladatok: álló fa paramétereinek mérése, állomány leíróadatok
becslése, fekvő fa választékolása, trófea súly és lőhetőség megállapítása. Az
elméleti tudást egy teszt volt hivatott mérni.A részvénytársaságon belül
folyó munkák és eredmények ismertetése lehetőség arra, hogy a kollégák számára
új irányt mutasson, illetve mások véleményét és kritikáit elemezve, a saját
elképzeléseinken változtassunk.A
résztvevők számára bemutatott erdőterület, azon túl, hogy Kisszékely és a
környékének a természeti „kincsét” jelenti, egy közel hét éve elkezdett folyamat
eredményeit is hűen tükrözi. A közel tíz éve, még teljes mértékben tarvágással
kezelt, mintegy 1000 hektáros erdőterületen, mára (akácosokat kivéve) szinte
kizárólag természetes fokozatos felújításokra alapozott, erdőgazdálkodás folyik.
A folyamat mindegyik állomása megtekinthető volt az érdeklődők számára. A mélyre
ható változás, egy gyors szemlélet és módszerváltással indult (különösebb külső
kényszer nélkül). Az időközben elkészült új erdőterv, a már elért kezdeti
eredményeket beépítve, határozza meg a jelenlegi erdőtervi lehetőségeket.
További célkitűzés, hogy a terület egy kisebb részén, a folyamatos
erdőborítottság feltételeit biztosítva ez irányban is tegyünk lépéseket.A
nap során egy rögtönzött őzbak és dám hullott agancs bemutatóra is lehetőség
nyílt. A hullott agancsok gyűjtése, mérése és adminisztrálása, többlet
információt szolgáltat számunkra a meglévő gím és főleg a kiváló dám állomány
minőségét illetően. Az itt található erdőterület egy „szigetet” képez a dám
számára, melyet az 1960-as évek második felében telepítettek be. A folyamatos
minőségi és mennyiségi kontroll, a legfőbb vadgazdálkodási feladat az erdészet
számára.A nap kötetlenebb részében az új Volkswagen Amarok, platós terepjáró
tesztvezetési lehetősége is színesítette a rendezvényt.

Szi Benedek Sándor
erdészetvezető