Elöltöltő-fegyveres konferencia és lövészverseny Gyulajon

Elöltöltő-fegyveres konferencia és lövészverseny Gyulajon

2016. június 3-án pénteken és 4-én szombaton tartották Óbiródon, illetve a Tamási, Miklósvári Parkerdőben modern magyar vadászati kor egyedülálló "terepi" konferenciáját, valamint lövészversenyét. A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége és a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. közös szervezésében zajlott két napos rendezvény magas szakmai színvonalon mutatta be a hamarosan ismét - törvényesen is- vadászatra fogható történelmi és korhű feketelőporos puskák vadászati használhatóságát, illetve mérte össze a jelentkezők lőtudását. Az eseményt az OMVK (Országos Magyar Vadászkamara) nevében Dr. Jámbor László elnök, a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége nevében Németh Balázs elnök, valamint a Gyulaj Zrt. nevében Gőbölös Péter, vezérigazgató nyitotta meg.

Bővebben:

Elöltöltő szakmai konferencia és lőverseny, Gyulaj Zrt. 2016. június 3-4. A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vadászterületei adtak otthont két éven át, a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetségével közösen foly-tatott kutatási programnak, melynek célja az elöltöltő lőfegyveres vadászat új-bóli meghonosítása a magyar vadászati életben, és a törvényi hátterének elő-készítése volt. A kutatási program teljes sikerrel zárult, amit sem jelez jobban, mint az, hogy a 2016. július 1-én életbe lépő új szabályozásban helyet kapott a vadászati kultú-ránkban oly fontos szerepet játszó vadászati mód és emellett számtalan érdek-lődő is igazolta ennek a létjogosultságát. Szerettük volna méltó és hasznos módon, a program sikerét elősegítőkkel együtt megünnepelni a közös projekt sikeres lezárását. Erre találtunk alkalmat 2016. június 3-4-én a Gyulaj Zrt. Óbíródi vadászházánál és Társaságunk lőterén. Pénteken szakmai konferencia került megrendezésre, melynek előadói az elöl-töltő lőfegyverek használati értékét, jogi hátterét, műszaki tartalmát, hagyo-mányőrző szerepét és történelmi hátterét járták körül. Nívós és érdekes pre-zentációkat hallgathatott a szép számban megjelent közönség, akik között he-lyet kaptak a vadászokon és lövészeken kívül a hazai vadászsajtó, a vadászati közélet és a törvényalkotás szereplői is. Szombaton immár a fegyvereké lett a főszerep. A Tamási parkerdőben meg-rendezett X. Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál betétprogramjaként a délelőtt folyamán az erre a célra átalakított lőtéren, érdeklődő szakmai és laikus közön-ség előtt bizonyíthatták a golyós fegyverek és tulajdonosaik az alkalmasságukat, egy vadász-lövész számban, aminek során egy szarvas-alakra kellett célzott lövéseket leadni és a találati zónák nem a megszokott körkörös céltábla pontrendszere szerint lettek értékelve, hanem a vadászatban megszokott követelmények alapján. A nagy kaliberű fegyverekből, minden lövésre előtörő füstfelhő és a szép találatok egyaránt tetszést arattak a nem vadászó és a szakavatott nézők körében is, sőt igen szép számban voltak a biztonságos zónában elhelyezkedő nézők között gyermekek is, akiket szüleik csak nehézségek árán tudtak visszacsábítani a fesztivál területére, mert ők még szívesebben nézték volna tovább ezt a nem mindennapi látványosságot. Délután a lövészek birtokba vették az erre az alkalomra kialakított ideiglenes korongvadász lőteret az Óbíródi vadászház mellett. Itt már a sörétes fegyvereké lett a főszerep és a gyorsan repülő korongoké, amik aztán hol széttörtek a levegőben, hol pedig épségben szálltak tova, de az eredménytől függetlenül minden résztvevő rendkívül jól szórakozott a megmérettetésen. A program végét eredményhirdetés, jó hangulatú beszélgetés és szakmai ta-pasztalatcserék zárták, aminek végeztével mindenki úgy köszönt el a többiektől, hogy „Remélem, még találkozunk a lőtéren és a vadászterületen is”.

Gálos Csaba

A két napos rendezvény részletes beszámolóját az alábbi képre kattintva olvashatják!:

Kapszli.hu az Elöltöltös Szövetség honlapja

A Hazai Vadász Tv-s magazin oldala

A Magyar Vadászlap hivatalos honlapja

A Nimród magazin 2016. augusztusi számának cikke:

A Nimród Vadászmagazin 2016. augusztusi számának cikke az óbiródi elöltöltős konferenciáról