Jogi háttér

Gazdálkodásunkat szabályozó jogi rendeletek és törvények és közzétételi kötelezettség:

  • 1996. évi LV tv. a vad védelméről a vadgazdálokodásról valamint a vadászatról
  • 2000. évi C tv. a számvitelről
  • 2009. évi XXXVII tv. az erdőről az erdő védelméről és az erdőgazdálkodasról
  • 2009. CXXII tv. A Köztulajdonban Lévő Gazdasági Társaságok Takarékosságának Működéséről
  • a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény
  • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
  • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
  •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • Nemzeti Erdőstratégia (2016-2030)
  • Nemzeti Tájstratégia (2017-2026)

Állami Számvevőszéki jelentés, kísérőlevelek, észrevétel, tájékoztatás, intézkedés terv:

Frissítve: 2022.02.14