Pincehelyi Erdészet

7084 Pincehely, Mártírok u. 20.

Tel:  +36 74/526-005

Fax: +36 74/526-005

Email: @email

 
 

Pincehelyi Erdészet adminisztráció:

Varga Krisztina: @email

Fodor Nikolett: @email

Benke János

erdészetvezető

Bús Ákos

műszaki vezető

Papp Dávid

műszaki vezető

Horváthné Varga Anikó

Vezető könyvelő

2002. év márciusában a Pincehelyi és a Nagydorogi Erdészet összevonásával jött létre a Pincehelyi Erdészet jelenlegi felépítése. Az összevonásból adódóan, két nagy, területileg is teljesen elkülönülő részre tagolódik.

     - pincehelyi (Kisszékely) rész: A Tolnai – Hegyhát, Kapos és a Sió által határolt 4750 ha területű erdő alkotja, mely Simontornyától Miszláig húzódik hullámos, dombhátakkal, meredek oldalú völgyekkel jellemezhető dombvidék. A terület legnagyobb részét lösz takarja. Természetes erdőtársulásokban szegény vidék. Termőhelyi viszonyaira inkább a gyenge, mint a közepes a jellemző. A keskeny dombhátakon, gyengébb termőhelyeken gyenge-közepes minőségű akácosok, feketefenyvesek, molyhostölgyesek találhatóak. A dombhátak közötti szűk völgyekben, és a kapcsolódó hegylábakon találhatók a cseresek, tölgyesek, hárs elegyes gyertyánosok. A területrészen társult jogon kialakított vadászterület 6150 ha, melyhez egy 690 ha –os vadaskert és egy vadászház tartozik. Az itt található gím állomány jó minőségű a dám állomány pedig egyenesen kiváló. Éves nagyvad teríték közel 1000 darab.

     - nagydorogi (Kistápé) rész: Területének nagy részét a Dél – Mezőföld Bikács, Németkér, Nagydorog által határolt homokvidéken elterülő, 4000 ha erdő alkotja. melynek  felszíne az újpleisztocénig lesüllyedt, így a pannon rétegeket vastag folyami üledék takarta be. Ez főként az Ős- Sárvíz homokból álló hordalékkúpját jelenti.  A németkéri – bikácsi tömb kivételével, a fennmaradó rész területi tagoltsága igen nagy. Fafajösszetételére az elegyetlen akác és fenyő a jellemző. Termőhelyi viszonyai egyértelműen a gyenge kategóriába sorolhatók. Az itt lévő társult jogú vadászterület 7000 ha, melyhez egy 270 ha –os vaddisznóskert és egy vadászház tartozik. Kiváló gím állománnyal rendelkezik a vadászterület, közel 600 darabos nagyvadterítékkel.

Bóka Zoltán

Kerületvezető erdész-vadász

Bölcskei Gábor

Kerületvezető vadász

Borbély János

kerületvezető erdész-vadász

Fábián Zoltán

Kerületvezető vadász

Horváth Attila

Kerületvezető erdész-vadász

Kovács Dávid

Kerületvezető vadász

Kövics Gergő

kerületvezető vadász
Németkéri vadászterület

Molnár Csaba

Kerületvezető erdész-vadász

Tamis László

Kerületvezető erdész-vadász

Kovács Károly

Kerületvezető vadász

Varga Krisztina

pénztáros, adminisztrátor

Fodor Nikolett

pénztáros, adminisztrátor