2022-ben a „Gyulaj Zrt.-ért” aranygyűrűse Bóka Zoltán

Megjelenítés dátuma: 2022. december 21.

Bóka Zoltán erdész technikus, kerületvezető erdész-vadász vehette át az állami Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. legmagasabb kitüntetését, a „Gyulaj Zrt.-ért” aranygyűrűt, a részvénytársaság évzáró ünnepségén Gőbölös Péter vezérigazgatótól 2022. december 19-én.

A vezérigazgató 2022. gazdasági évértékelője után Bóka Zoltánnak a cégnél közel 35 éves eddig elvégezett munkásságát és az emberi teljesítményét méltatta. Bóka Zoltán a pályáját 1987-ben kezdte a Gyulaj Zrt.-nél beosztott erdészként, majd rövidesen átvehette a kerületvezető erdész kinevezését. Jelenleg a Gyulaj Zrt. Pincehelyi Erdészetének kerületvezető erdész-vadásza. Működési területének a legnagyobb és egyben legfontosabb része, a főleg cseres-tölgyesek alkotta Kisszékelyi dombság, amely egyben NATURA 2000 hálózat része is, ahol a több évtizedes munkássága alatt a természetes felújítás egyre nagyobb mértékű, lehetőség szerinti alkalmazását segítette. Aktív motorja annak a máig is meghatározó szemléletváltásnak, melynek eredményeként ezen cseres-tölgyes állományok kizárólag természetes úton kerülnek felújításra, mely erdészeti folyamat végrehajtása során, mind a természetvédelmi korlátozásoknak, mind pedig a vadgazdálkodás érdekeinek is maximálisan meg kell felelni. Tevékenyen részese a szigorú természetvédelmi előírások, korlátozások mellett a természetszerű erdőgazdálkodás költséghatékony működtetésének. Aktívan részt vett a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül a 2011-2014 között, megvalósuló, élőhelyek fejlesztését és helyreállítását szolgáló „Természetvédelmi fejlesztések a Gyulaj Zrt. területén” című projekt munkálataiban, ahol az invazív fafajok, nagy részében a bálványfa (Ailanthus altissima) üzemi méretű irtásának végrehajtását jelentős mértékben segítette az erdészkerületében.

Kiemelkedő érdemei vannak, a kőris hajtáspusztulással érintett magas kőris állományok erdőszerkezet-átalakítással történő, egyéb (cser, hazai egyéb lágylomb, tölgy) őshonos célállomány-típusokra való lecserélésében, és az olasz molyhos tölgyesek klímaváltozás miatt fontos genetikai megőrzésében. A Tolnai-hegyhát löszdombtetőin található olasz molyhos tölgy  állományokban a törzsfánként gyűjtött szaporítóanyag (makk és állomány alatti csemete) a géngyűjtemények és plantázások kiindulási anyagát jelenti, és ez által az ország első olasz molyhos magtermesztő ültetvénye jöhetett létre a Gyulaj Zrt.-nél. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy kitüntetést átadni és átvenni is nagy felelősség, hiszen az átadó egy követendő szakmai és emberi példát jelöl ki, az átvevő pedig figyelt példává válik a kitüntetés átvétele után. Gőbölös Péter elmondta, hogy a kitüntetett Kollégánk szakmailag, emberilg és elhivatottságában is kiváló, követendően jó példa a Zrt. minden dolgozójának, sőt a magyar erdésztársadalom számára is!

Gyulaj Zrt.

Fotó: Németh Bálint (Gyulaj Zrt.)