Megjelenés dátuma: 2017. november 21.

2017. december 8-án 14 órától várunk minden kreatív látogatót Lengyel-Annafürdőre a Turisztikai- és Természetismereti Központunkba adventi készülődésre. A közelgő karácsony alkalmából finom teával és mézeskaláccsal várunk mindenkit, miközben különböző technikákákkal díszeket és ajándékokat készítünk. Jelentkezni december 5-ig lehet, az annafurdo@gyulajzrt.hu e-mail címen vagy a +36309470898 telefonszámon.

Az alábbi kép klikkeléssel tovább nagyítható:

Adventi Játszóház Lengyel-Annafürdőn

Megjelenés dátuma: 2017. november 11.

A Magyar Állami erdészeti részvénytársaságok jogi konferenciája 2017. 11. 8-án a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Lengyel Annafürdői Turisztikai Központjában zajlott, melynek előadói és témája a következők voltak:

Köszöntő – Gőbölös Péter vezérigazgató (Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.)

A konferencia megnyitása – Dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd (Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda)

A konferencia moderátora – Dr. Makai Lajos a Pécsi Ítélőtábla elnöke

Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Az Erdőtörvény és a hozzá kapcsolódó jogszabály változások

Dr. Szőts József ügyvéd (Szőts Ügyvédi Iroda): Az új vadászati törvény a gyakorlati tapasztalatok tükrében

Dr. Horváth Géza ügyvéd (Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda): Az erdőgazdaságok használatában álló ingatlanok tulajdonjogi és számviteli helyzete

Jászberényi Márk nyomozó /operatív tiszt/ (Pest Megyei Rendőr-főkapitányság/Pilisi Parkerdő Zrt.): Az erdőgazdaságok által begyűjtött bizonyítékok nyílt bűntető eljárásban történő felhasználása

Dr. Miskolczi Barna mb. főosztályvezető ügyész (Legfőbb Ügyészség): Bűntetőjogi kodifikáció – a vadász szemével

Konferencia zárása Dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd (Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda).

Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke (klikkeléssel az alábbi kép tovább nagyítható):

Jogi konferencia a Gyulaj Zrt.- nél

A jogi konferencián készült képek ITT, a Gyulaj Zrt. galériájában megtekinthetőek!

Minden előadás egy helyen megtekinthető az alábbi linken, a képre kattintva:

Hazai Vadász válogatás a jogi konferencia előadóiból

A Hazai Erdész videó összefoglalója a jogi konferenciáról: 

Megjelenés dátuma: 2017. november 9.

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület Tamási Helyi Csoportja egy tölgy kopjafát avatott 2017. október 31-én a részvénytársaság 1992-es megalakulása óta elhunyt erdész és vadász Kollégák emlékére, akik a Zrt-től mentek nyugdíjba, vagy még aktív életükben ragadta el őket a halál. A részvénytársaság székháza előtti parkban állított kopjafa szimbólumait tekintve a hivatásukat erdészként és vadászként gyakorlókat jeleníti meg. A kis ünnepséget megelőzte az OEE Tamási helyi csoportja Erdész klub rendezvénye, ahol Kupás Deák Zoltán nyugalmazott erdészetvezető előadásában az „Érdekességek a tolnai erdők múltjából” című kitűnő előadását hallgathattak meg a résztvevő aktív- és nyugdíjas kollégák és több más szeretettel látott érdeklődő. A rendezvény után a kopjafánál összegyűltek ünnepi jelenléte mellett a Zrt. nevében és képviseletében Gőbölös Péter vezérigazgató, az Országos Erdészeti Egyesület nevében pedig Kupás Deák Zoltán erdőmérnök avatták fel a kopjafát. Gőbölös Péter megemlékezésében elmondta, hogy egy személyes lelki adósságának is érzi ennek az erdész-vadász emlékhelynek a kialakítását, ezért is építtette meg az emlékművet, ahol lehetőség van az elődeink és az elhalálozott Kollégánk emléke előtt tisztelegni, kiemelten így a Mindenszentek ünnepének előestéjén. Az erdészek szakmai összetartásának és szolidaritásának alapjai több, mint kétszáz évvel ezelőtt Selmecbányán gyökereznek. A Bányászati Akadémián induló erdészképzés diákjai hagyományaikban is átvették a bányászok között, – mint a legveszélyesebb munkavégzés miatt – több száz év alatt kialakult bajtársiasságot, a másikért való hősies kiállást és a kolléga sorshelyzeteivel is kapcsolatos törődést. Jól látható ez a selmeci és soproni diák nótákban is, melyek egy része a halálig tartó összetartásról, és a közösséget mindenkor összetartó szemléletről szólnak. Ez a lelkület és gondolatiság az évszázadok alatt kiépülő és fejlődő teljes erdészeti szakképzést áthatotta a Kárpát-medencében, hiszen az alap-, a közép- és a felsőfokú erdész, és jelentős részében a vadász képzés is a selmecbányai gyökereken nyugszik. Az erdőgazdasági termelésben dolgozó erdészek és a vadászok nehéz és nagyon veszélyes körülmények között dolgoznak, ebből következik, hogy egymásra és mindig a másikra vannak utalva, sokszor életveszélyes helyzetekben is. A személyes ellentétek, mely ember és ember között vannak, ilyenkor azonnal feloldódnak és sietnek a másik megsegítésére. Ennek az összetartásnak jó példája volt az utóbbi időszakban az erdészeket támadó rágalmazások, melyek próbára tették a magyar erdészek közösségét, a szakmájuk becsületének védelmét, és az erdészek-vadászok tájszereteten és lokálpatriotizmusán nyugvó elkötelezett hazafiságát. Az évszázadok alatt kialakult reakciók jól működtek, és ez egy óriási érték a mi szakmánkban. Mi erdészek és vadászok boldogok lehetünk, hisz nemcsak az eszméink örök értékek, mely a halálunkon messze túlmutatnak, hanem a munkánk gyümölcse az erdő és vadállomány is, amit e világban teszünk, az az örökkévalóban visszhangzik. Büszkék lehetünk a hivatásunkra, a szakmai közösségünkre, arra, hogy jó szívvel segíthetjük egymást, és mindig tiszteleghetünk halottaink, sokszor hős halottaink előtt, zárta gondolatait a vezérigazgató. Kupás- Deák Zoltán emlékező gondolataiban elmondta, hogy szívem szerint cselekedett az, aki az elhunyt erdész–vadász munkatársaink emlékére állítandó emlékoszlopot – székely kopjafát – kitalálta és megfaragtatta! (Gőbölös Péter erdőmérnök ötlete és szándéka alapján Gál László erdőmérnök tagtársunk az általa összeállított szimbólumokkal tervezte és faragtatta meg.) Sok-sok éves elképzelésem volt, hogy tegyek valamit annak érdekében, hogy ne kopjon el minden elődünk neve az emlékezetünkből. Több, mint 40 éve kezdtem szép hivatásomat gyakorolni a tolnai erdőkben, de csak egy jó fél-évszázadnyi időszakra  „láttam rá”, amely időszak alatt dolgozó erdészek közül jó néhánynak a neve már-már a feledésbe merült. Mint tudjuk: ötven év a tölgy esetében csak egy fél életkornyi, tehát az az erdész, aki a 100 éves állományt termeli - már szinte senkinek a nevét nem tudja. Vajon ki telepítette, ki ápolta, ki nevelte? Tehát: „ki vetett, hogy mi arathassunk?”. Miután az elmúlt években kutatni kezdtem a tolnai erdők múltját – több száz erdőbirtokos, erdész és vadász nevéhez jutottam el, és nagy örömömre néhánynak a neve ismerős volt. Például: a mai „Mersi vadföld” neve a közel 250 évvel ezelőtti hőgyészi földbirtokos Mercy grófról maradt fenn, aztán a dúzsi „Sipőc sűrű”, amely Sipőcz József erdész nevét viseli, de van például „Szabolcs kunyhó”, „László halála”, „Keszi katlan”, „Bodó ház”, „Vavra ház”, „Keszi katlan”, „Vaszari les”, „Rosenberger les” is, és így tovább. Kértem és ezúton is kérem utódainkat, hogy az előttünk utat taposók közül válasszanak ki olyanokat, akik sokat tettek az erdőinkért és a vadállományért, majd nevezzenek el róluk akár egy nyiladékot, magaslest, erdei tisztást, egy görbe fát, tehát valami maradandót „nevesítsenek”, ezzel talán nevük sokkal tovább megmarad jó emlékezetében az úton mögöttük haladóknak, zárta gondolatait a nyugalmazott erdészetvezető.

A megjelent aktív és nyugalmazott erdész és vadász kollégák méltósággal megkoszorúzták a felavatott kopjafát, mécseseket gyújtottak a tövénél és a végén elénekelték az Erdész Himnuszt.

Kopjafa avatás a Gyulaj Zrt. székháza előtti parkban

A kpojafa avatásról készült képeinket ITT, a Gyulaj Zrt. képgalériájában tekinthetik meg!

Megjelenés dátuma: 2017. november 10.

Mély fájdalommal vesszük tudomásul, hogy Dr. Firbás Oszkár lelke életének 95. esztendejében, 2017. október 31-én visszatért Teremtőjéhez.

Dr. Firbás Oszkár gyászjelentése

Megjelenés dátuma: 2017. október 31.

Így október végén több apropója is van a számvetésnek a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. háza táján. Egyrészt a barcogás a vége felé közeledik, másrészt 2017. október 30-án az Óbiródi Vadászházak előtti gyönyörű völgyben megtörtént az idei dámtrófeák seregszemléje is. A szemle után egy nappal, kijelenthetjük; kerületvezető vadász kollégáink és a terepen mozgó szakembereink jóslatai beigazolódtak, idén jó  bikák lettek a terítéken. A hosszú évek szakmai erőfeszítései úgy tűnik, tartósan beérni látszanak. Az idei szemle olyan trófeasort garantált a kilátogató, javarészt szakmai közönségnek, melyre méltán lehetünk büszkék. A kiállított trófeák jól bizonyították, ahogy Palánki Gábor a Tamási Erdészet vezetője is fogalmazott, hogy „Gyulajon vége a 3 kg-os korszaknak”. És valóban! A lapátok színe, a szárak hossza, méreteik, valamint a trófeatömegek és bírálati pontszámok rég látott eredményeket hoztak idén. Gőbölös Péter vezérigazgató, köszöntő beszédében kiemelte; az idei, kiemelkedően sikeres gímbika szezon után magasra volt téve a léc, amit a Zrt. mindkét dámmal gazdálkodó vadászterületének sikerült megugrania. Beszédében elhangzott, hogy a Gyulaj Zrt. közel 70 éves történelmének mindenkori csúcs eredménye született a gímszarvas bőgésben esett trófeákkal szeptember végén, mely után a dám trófeaeredményeit tekintve az elmúlt 6-7 évtized egyik legjobb szezonját tudhatja maga mögött az állami erdészeti részvénytársaság. Az október 27-ig jegyzett dámstatisztika alapján a két területen, Gyulajban és Kisszékelyen összesen 98 dámbika került terítékre, melyek 67%-a érmet nyert ebből arany érmes: 36%, ezüst érmes: 18%, bronz érmes: 13%. Az érmes arány csak Gyulajra vetítve 70% volt! Öt dámtrófea meghaladta a 200 IP bírálati pontszámot, a TOP 3-ból legkiemelkedőbb egy gyulaji bika lett 217, 47 IP ponttal, melyet egy 214, 64 IP (kisszékelyi) és egy 207,37 IP (gyulaji) trófea követett. A vadgazdálkodásban és az erdőgazdálkodásban végrehajtott szemléletváltás határozottan jó irányba fordult. Az elvárásokkal kapcsolatosan zárásként Szent Lukács evangélistát idézte a vezérigazgató: „…Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon…”, melyet a gazdálkodási, fizikai világban is alkalmaz a Zrt..

A jegyzett dámtrófea történelmének egyik legkiemelkedőbb példánya a híres Kádár-féle bika agancsa, mely közel 20 évig (!) tartotta az elsőségét a világranglistán, anno 220,31 IP-t ért el a nemzetközi bírálaton. Az azt időben eggyel megelőző - szintén gyulaji világrekord – az 1970-es, Tolnai Ferenc által elejtett bika a budapesti, nemzetközi bírálaton 217,25 IP-tal szerezte meg akkor a világrekorder minősítést, melyet – kicsit eljátszva a gondolattal - az idei legjobb gyulaji bika letaszítana a világranglista képzeletbeli trónjáról. Palánki Gábor beszédében kiemelte - egyben megköszönve az áldozatos munkát- , hogy a vadászati szakszemélyzet mellett az erdészeti, szakmai erőfeszítések is kezdik meghozni gyümölcseiket, melyhez elengedhetetlen volt a vadászati és erdészeti munkák és feladatkörök összehangolása, harmóniája is. A gyulaji terület trófeajellemzők számsorainak összehasonlítását 10 év távlatában (2007-2017) elvégezve sikerült mindenkiben eloszlatni a kételyt, hogy a javulás nem csak szubjektív, azaz kizárólag látvány alapú, hanem objektív, mérhető módon is egyértelmű tényként kezelhető. Az elvégzett koncepcionális élőhelyfejlesztési lépések, az újragondolt és megreformált vadföldgazdálkodás, a több éven keresztül, a vadállomány fenntartása során pragmatikusan végrehajtott állomány-, létszám- és korosztály-szabályozás egy rendkívül szigorú pénzügyi tervezés és végrehajtás fényében még kiemelkedőbb sikernek lehet megélni a felsorakoztatott, mérhető eredményeket. Ezután Szi Benedek Sándor a Zrt. Pincehelyi Erdészetének vezetője zárta a beszédeket kiemelve, hogy a híres kisszékelyi terület idén is az elvártaknak megfelelően teljesített, az egyik idei kimagasló trófeatömegű bika (5,11kg) ott került elejésre. Az ünnepélyes alkalom előtt koncertet adó Országos Magyar Vadászkamara Kürtegyüttesének szólamai csak tovább emelték a rendezvény, ünnepélyes, de egyben baráti és vadászias hangulatát, mely a kiváló trófeák mellett az ellátogató szakmai közönségnek is köszönhető volt.

A 2017-es dámtrófea szemléről készült képek Képgalériánkban elérhetőek (vagy klikk az alábbi képre!):

2017-es dámtrófea szemle a Gyulaj Zrt.-nél Óbiródon

Dámtrófea szemle a Gyulaj Zrt.-nél - Gőbölös Péter szakmai értékelése:

Dámtrófea szemle a Gyulaj Zrt.-nél - Palánki Gábor szakmai értékelése:

Dámtrófea szemle a Gyulaj Zrt.-nél - Szi Benedek Sándor szakmai értékelése:

Megjelenés dátuma: 2017. október 30.

Az őszi kiruccanások kedvelt helyszínei a várak, a faleveles séták a túrautakon és a tavak környékén. Olvasóink a legkedveltebb Tolna megyei kirándulóhelynek Lengyel- Annafürdőt választották. Az ősz a kirándulások időszaka, és Tolna megyében rengeteg csodálatos hely található. Egy korábbi cikkünkben összeállítottunk egy ajánlatcsokrot e témában, egyúttal meg is kérdeztük olvasóinkat, nekik mi a kedvenc kiránduló helyük. A nyertes Lengyel-Annafürdő lett. – A közel 100 hektáros parkerdő közepén az öreg bükkfák tövében ered az Anna-forrás, amely ma is iható vízzel várja a kirándulás után felfrissülni vágyó turistákat. A forrás körüli régi épületek felújításával létrehozták a Turisztikai és Természetismereti Központot, mely a turisták és a kiránduló csoportok kedvelt úticéljává vált – mutatta be a területet a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. erdei iskola vezető helyettese. Szegedi Viktória azzal folytatta, hogy a parkerdő közepén, mintegy gyöngyszemként található az erdei pihenőtó, ami horgászati és csónakázási lehetőséget is kínál az idelátogatóknak. Kiránduló csoportok számára ideális helyszín, hiszen képzett túravezetők természetismereti és kulturális túrákkal, környezetvédelmi tematikájú programokkal, valamint több kézműves foglalkozással várják az idelátogató turista illetve iskolás és óvodás csoportokat. Természetesen az egyéni látogatók, családok számára is igazi kincseket rejt Annafürdő... A cikk további folytatása ITT található! (forrás:TEOL)

A TEOL teljes cikke az alábbi képre kattintva érhető el:

TEOL cikke

Megjelenés dátuma: 2017. október 19.

Az elmúlt évek egyik legerősebb szezonja ez! Van mit kiállítanunk; jó bikák lesznek megcsodálhatóak az őszi erdő biztosította csodálatos helyszínen! Várunk szeretettel minden kedves érdeklődöt!

Az alábbi kép rákattintással tovább nagyítható:

Dámtrófea Szemle 2017 - Óbiród

Megjelenés dátuma: 2017. október 18.

Egy lombkorona ösvény, amely vízben, földön és levegőben tartogat kalandot. Egy másik, amely szurdokon ível át, és egy harmadik, ahol még egy denevérodúba vagy gólyafészekbe is bemászhatnak a legkisebbek. De tudunk ajánlani lombkoronás kalandokat egy igazi öregerdőben, és egy olyat is, ahol csőcsúszdán gyorsíthatják meg a lejutást. 

A fővárostól 200 kilométerre, a Tolnai-hegyhát déli részén fekvő Lengyel-Annafürdő a Rétisasfészek nevű kilátója mellé két évvel ezelőtt egy 30 méter hosszú, egyenletesen növekvő magasságú lombkoronaösvényt is kapott. Legmagasabb pontja kilenc méter, így aztán senkinek sem kell tartani a szédítő magasságtól, de valójában nem is erre, hanem a domborzati viszonyok kreatív kihasználására érdemes itt figyelni. Itt például egy szurdok áthidalásával mutatják be egészen más szemszögből a természetet.

Bővebben a cikkben (klikk az alábbi képre!):

A Travelo utazási hírportál cikke

Megjelenés dátuma: 2017. október 17.

2017. október 31-én, kedden 17:30-as kezdéssel újból OEE Erdészklub rendezvény lesz a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. központi irodaházában. Kupás Deák Zoltán okl. erdőmérnök, nyugalmazott erdészetvezető kollégánk prezentálásában a tolnai erdők érdekes múltjáról hallhatunk. Az előadás után kopjafaavatás, koszorúzás és gyertyagyújtás is lesz az irodáaház előtti kis parkban. A rendezvény ingyenes, szeretettel várunk minen kedves érdeklődőt!

OEE Erdészklub rendezvány okt.31-én Tamásiban

Megjelenés dátuma: 2017. október 13.

2017. október 11-én a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tamási Város Önkormányzatával közösen ünnepséget tartott a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából. A rendezvény egy látványos roncsvágási bemutatóval kezdődött, melyet a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság emberei mutattak be. Ezt követte Porga Ferenc, Tamási város polgármesterének köszöntője, majd Dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes igazgató beszéde. A köszöntőket a Tamási Fúvós Egylet műsora és az elismerések átadása követte. A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatója, Gőbölös Péter is elismerésben részesült, melyet a vezérigazgató megbízásából Dudás Szabolcs erdőgazdálkodási előadó vett át. Végül a meghívott vendégek részére állófogadást tartottak a szervezők.

Az alábbi kép rákattintással tovább nagyítható:

Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja Tamásiban

Megjelenés dátuma: 2017. október 11.

Szép nyitányként 5,11kg-os lett az egyik első dámbika Kisszékelyben a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.-nél. 2017. október 8-án reggeli cserkelés során egy fiatal német vendégvadász ejtette a szezon eddigi legjobb bikáját. A kifőzés utáni 24 órás mérlegeléskor 5,11kg-ot nyomott a mérlegen a szépen csipkézett lapátos trófea. A még sötétben indult vadászat során a simontornyai tömb  barcogóhelyeit látogatták meg Ifj. Csirke Ferenc kerületvezető vadász kíséretében. Aznap a hajnali órákban egy bika barcogott csak komolyabban, melyre rá is cserkeltek a vadászok. Minden óvatosságuk ellenére a köztudottan „szemes” vad hírében álló dámvad észrevette őket, otthagyva barcogóteknőjét, arrébb állt. Csendben várva – némi idő elteltével - pár völggyel arrébb agancs csattogásra lettek figyelmesek vadászaink. Átcserkelve arra a területre szerencsére ugyanazt a lőhető bikát pillantották meg és kihasználva a takarás adta lehetőségeket 70-80m-re megközelítve, némi bokor takarással nehezítve, de parádés lövéssel sikerült terítékre hozni a nemes vadat. A kiváló trófea és fantasztikus vadászati élmény mellett a vendég - és vadásztató- külön öröme volt, hogy élete első dámbikája került így puskavégre a Gyulaj Zrt. Kisszékelyi Vadászterületén.  

Az alábbi kép rákattintással tovább nagyítható:

Szép nyitány: 5,11kg-os lett az egyik első dámbika Kisszékelyben

Megjelenés dátuma: 2017. október 5.

2017. október 4-én került megrendezésre az Erdők hete programsorozaton belül a Közös kincsünk az erdő elnevezésű rendezvényünk a Tamási Vadasparkban. A Würtz Ádám Általános Iskolából érkező 3. és 4. osztályos tanulók vették birtokba a vadasparkot, valamint az óvodából is vendégül láttunk egy kisebb csoportot. A gyerekek a program keretein belül megismerkedhettek vadon élő állatainkkal, és a környékbeli növényvilágból is kaphattak rövid ízelítőt. Természetesen a kreativitásukat is próbára tettük, hiszen fából és tobozból készíthettek színes szarvacskákkal ellátottot csigákat. Külön öröm volt számunkra, hogy Sára a szarvastehén sem vett ki aznapra szabadnapot, és túravezetőinkkel együtt kísérte végig csoportjainkat a kijelölt útvonalon. Bízunk benne, hogy mindenki maradandó élményekkel tért haza.

Szabó Stefániaturisztikai szervező, programadó

Az alábbik képeink rákattintással tovább nagyíthatóak:

Erdők Hete 2017. a Gyulaj Zrt.-nél  Erdők Hete 2017. a Gyulaj Zrt.-nél  Erdők Hete 2017. a Gyulaj Zrt.-nél

 

Megjelenés dátuma: 2017. szeptember 30.

2017. szeptember 28-án tartotta a Tamási székhelyű állami tulajdonú erdészeti részvénytársaság, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. az idei gímbika vadászati főszezonját lezáró eseményt, a gímtrófea szemlét. A mesés őszi hangulatba és színekbe öltözött helyszínen- Lengyel- Annafürdőn – összesen 54 db idei vadásztrófea került kiállításra, megmutatva a Tolna megyei erdőgazdaság kiemelkedő, eddigi vadászati eredményeit. A szemlét Fóris Dóra fület gyönyörködtető népdalcsokra nyitotta meg, melyet Gőbölös Péter, a Zrt. vezérigazgatójának beszéde követte, melyben kiemelte, hogy az idei év eddigi vadászati eredményei a részvénytársaság történelmi csúcsa, a gímtrófeák sok évtizedes céges rekordokat döntöttek meg, három olyan kapitális gímbika is terítékre került, mely a részvénytársaság elmúlt 40-50 vadászati idényeinek legnagyobb bírálati pontszámot elérő trófeái közé rangsorolhatóak. A vezérigazgató ismertette a szakmai és civil hallgatósággal az összesített statisztikát, melyből kiderült, hogy a Zrt. minden vadászterületének az összesítése esetén is a trófeák 86%-a érmes. Ezek közül a legnagyobb egy 13,14 kg-os agancs, mely az országos trófeabírálaton 241,62 IP-pontot ért el, mely országos szinten is kiemelkedőnek mondható. A részvénytársaság 4 különleges rendeltetésű vadászterületéből három gazdálkodik aktívan gímszarvassal és a három terület mindegyike kiemelkedően teljesített a kettő vadászterület érmes aránya 93%, köszönhetően teremtett világ adottságaival és az ennek részét képező kiváló genetikájú gím állománnyal is  jól gazdálkodó és megfeszített munkát végző kiváló szakembergárda áldozatos munkájának. A beszédet Ugron Ákos Gábor, a Zrt. felett a tulajdonosi jogokat gyakorló Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes- államtitkárának köszöntője követte, aki külön, a megjelent mintegy 300 iskolás gyerekhez is szólt, felhívva a figyelmet az erdész- vadász szakma szépségeire, valamint fontos, értékmegőrző munkájukra, melynek köszönhetően olyan gyönyörű helyek találhatóak Magyarországon, mint a vadregényes Lengyel- Annafürdő. Felhívta a figyelmet, hogy az erdőket nem az erdészektől kell védeni, az ő áldozatos munkájuknak köszönhető, hogy Magyarországon csodálatos erdők találhatóak. Az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás által teremtett pénzügyi forrásokból tudják fenntartani azt a rengeteg erdei objektumot (erdei kisvasutak, pihenőhelyek, túristaszállók, erdei iskolák, túraútvonalak, stb.), melyek az un. erdészeti közjólét által gyönyörű élményeket adnak a társadalomnak, kiemelten ezen belül a gyermekeknek. Az eseményen jelen volt dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja, valamint Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke is. A beszédeket a Bakony Kürtegyüttes vadászkürt koncertje követte, melyek végeztével szimbolikusan is megnyitásra került a trófeák mustrája. A megjelent 300 gyereknek a Gyulaj Zrt. Lengyel-Annafürdőn található erdei iskolája szervezett gímszarvas bőgő- élménytúrát, mely során az iskolások átélhették a párás szeptemberi esték és hajnalok vadászhangulatát, amikor a bikák öblös hangjai töri meg az erdők hallgatag csendjét, nem kevés izgalmat adva vadásznak és gyermeknek egyaránt.

Kovács Tamás

Hazai Vadász cikke és felvételei:

Hazai Vadász cikke

Lengyel-Annafürdőn volt a 2017-es Gyulaj Zrt.-s gímtrófea szemle

Képek a képgalériánkban megtekinthetőek ITT!

További sajtóanyagok a hír kapcsán:

A forestpress.hu szakmai portál cikke

Hazavi Vadász "Madárszemmel" felvételei a Gyulaj zrt. 2017-es gímtrófea szemléjéről :

Gőbölös Péter, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatójának beszéde:

Ugron Ákos Gábor, az FM helyettes államtitkár beszéde:

Megjelenés dátuma: 2017. szeptember 29.

Immáron öt éves lett a felszentelt miklósvári Szent Hubertus erdei fakápolna, melynek tiszteletére hálaadó szentmisét fog tartani Mátyás Imre plébános úr. Mindenkit szeretettel várunk a meghitt alkalomra!

Hálaadó szentmise a miklósvári Szt. Hubertus fakápolna ötödik évének tiszteletére